+48 502 23 82 73 +48 533 80 70 80

Prawo gospodarcze i handlowe

Tworzenie, likwidacja oraz kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz posiedzeń rad nadzorczych, doradztwo w sprawach umów zawieranych pomiędzy członkami organów spółki prawa handlowego, a spółką. Przekształcanie, łączenie, podział, zmiany kapitałowe spółek prawa handlowego.

Adres

ul. Kopernika 2
40-064, Katowice