+48 502 23 82 73 +48 533 80 70 80

Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Reprezentacja poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładem ubezpieczeniowym. Zgłaszanie szkód. Dochodzenie na drodze sądowej świadczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na mieniu i osobie ze szczególnym uzględnieniem szkód komunikacyjnych.

Adres

ul. Kopernika 2
40-064, Katowice